Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-899 - Τραυλιάτα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

1.400.000€

Επορικό ακίνητο υψηλής προβολής στα Τραυλιάτα κατάλληλο για πληθώρα χρήσεων

Κωδικός: Μ-899