Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-2032 - Πεσσάδα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

369.000€

Νέες κατασκευές προς πώληση
Πεσσάδα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Κωδικός: Μ-2032