Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-410 - Σπαρτιά, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

100.000€

Ημιτελές ακίνητο στα Σπαρτιά κατάλληλο για χρήση καταστήματος και κατοικίας

Κωδικός: Μ-410