Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-2296 - Κουρουκλάτα, Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

120.000€

Ημιτελές προς πώληση
Κουρουκλάτα, Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου

Κωδικός: Μ-2296