Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-91 - Αθέρας, Δημοτική Ενότητα Παλλικής

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

100.000€

Αγροτεμάχιο προς πώληση στον Αθέρα

Κωδικός: Μ-91