Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-868 - Κεραμειές, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

100.000€

Αγροτεμάχιο προς πώληση
Κεραμειές, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Κωδικός: Μ-868