Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-2389 - Ρατζακλί, Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

100.000€

Αγροτεμάχιο προς πώληση
Ρατζακλί, Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων

Κωδικός: Μ-2389