Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-2241 - Μουσάτα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

120.000€

Αγροτεμάχιο προς πώληση
Μουσάτα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Κωδικός: Μ-2241