Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1980 - Μουσάτα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

158.000€

Αγροτεμάχιο προς πώληση
Μουσάτα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Κωδικός: Μ-1980