Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1277 - Μηνιές, Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

30.000€

Οικόπεδο προς πώληση
Μηνιές, Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου

Κωδικός: Μ-1277