Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1136 - Πεσσάδα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

100.000€

Αγροτεμάχιο προς πώληση
Πεσσάδα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Κωδικός: Μ-1136