Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1125 - Κουντουράτα, Δημοτική Ενότητα Λειβαθού

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

60.000€

Παραδοσιακή ισόγεια κατοικία προς πώληση στα Κουντουράτα

Κωδικός: Μ-1125