Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1955 - Σουλάροι, Δημοτική Ενότητα Παλλικής

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

30.000€

Κατοικία αρωγής μερικώς ανακαινισμένη στους Σουλλάρους

Κωδικός: Μ-1955